Κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας

  • ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ E41R
  • ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ VT04A
Κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας

ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ E41R

Η κάμερα Υπέρυθρης Ακτινοβολίας E41R, παρουσιάζει τις θερμικές επιδόσεις / διαφορές των κτηρίων ή τμημάτων αυτών (κουφώματα, οροφές, τοίχοι, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι εγκατεστημένο σε ένα κτήριο).

ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ VT04A

Η Κάμερα Υπέρυθρης Ακτινοβολίας VT04A, εμφανίζει θερμικές εικόνες που μπορεί να αποδείξει την ενεργειακή απόδοση ενός υαλοπίνακα.  Η VT04A μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας χρήση σε υπάρχουσες ενεργειακές εφαρμογές.