Πυράντοχοι υαλοπίνακες υψηλών προδιαγραφών

Σύμφωνα με τις επικρατούσες νομοθεσίες στα διάφορα κράτη, τόσο τα νέα όσο και τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, είναι υποχρεωτικό να παρέχουν ικανοποιητική πυρασφάλεια στους ενοίκους.  Τα κοινά τζάμια τα οποία ευρέως είναι σε χρήση στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ουδόλως ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση.  Οι υαλοπίνακες αυτοί σπάζουν όταν στην επιφάνειά τους αναπτυχθούν θερμοκρασιακές διαφορές άνω των 40°C.  Επίσης το συνηθισμένο γυαλί ασφαλείας τύπου triplex έχει παρόμοια συμπεριφορά και δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τέλος, οι υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου securit, αν και είναι σημαντικά πιο ανθεκτικοί στις θερμοκρασιακές μεταβολές (αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C), εντούτοις είναι ανεπαρκείς σε συνθήκες φωτιάς όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 1000°C.  Την ζήτηση αυτή, την καλύπτουν οι “υαλοπίνακες πυρασφαλείας” οι οποίοι αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο σε θερμοκρασίες της τάξης των 1000°C, ώστε να εξασφαλίσουν επαρκή χρόνο διαφυγής στους ενοίκους σε περίπτωση φωτιάς.  Οι υαλοπίνακες αυτοί είναι διαφόρων τύπων όπως απλοί με οπλισμό (αρμέ με σύρμα), μονολιθικοί (μονοί), πολυστρωματικοί (τρίπλεξ) με ενδιάμεσο θερμικά ενεργοποιούμενο διογκωτικό υλικό.

Πυράντοχοι υαλοπίνακες υψηλών προδιαγραφών

Ανάλογα με την συμπεριφορά και την απόδοσή τους, αυτά τα τζάμια χωρίζονται ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις πυρασφαλείας όλων των κατηγοριών:

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (INTEGRITY CLASS E ):
Οι υαλοπίνακες πρέπει να παραμένουν αδιαπέραστοι από τις φλόγες, τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.  Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση φλόγας στην ασφαλισμένη πλευρά για συγκεκριμένο προεπιλεγμένο χρόνο.

ΜΟΝΩΣΗΣ (INSULATION, CLASS I):
Οι υαλοπίνακες αυτής της κατηγορίας εμποδίζουν την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 140°C κατά μέσο όρο στην ασφαλισμένη πλευρά και σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 180°C σε οποιοδήποτε σημείο για προκαθορισμένο χρόνο.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (RADIATION, CLASS W):
Οι υαλοπίνακες της κατηγορίας αυτής, μειώνουν την πιθανότητα μετάδοσης της φωτιάς ως αποτέλεσμα ακτινοβολούμενης θερμότητας, είτε δια μέσου του ίδιου του υαλοπίνακα, είτε από την μη εκτεθειμένη του επιφάνεια σε παρακείμενα αντικείμενα της ασφαλιζόμενης πλευράς.

  • Δημόσια Κτήρια
  • Ξενοδοχεία
  • Βενζινάδικα
  • Σχολεία
  • Νοσοκομεία
  • Εστιατόρια
  • Κατοικίες

Σχετικά Προϊόντα

Υαλοπίνακες για προβολείς
Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους προβολείς, απαιτούν υαλοπίνακες με αυξημένη θερμική αντοχή.
Κεραμικοί υαλοπίνακες
Σήμερα τα τζάκια προσφέρουν πολύ περισσότερα από απλώς το άναμμα μίας φωτιάς.  Αποτελούν μέρος της επίπλωσης και δίνουν το κάτι παραπάνω στη σύγχρονη σχεδίαση των εσωτερικών χώρων.  Σε χώρους παραδοσιακούς, χωριάτικους, λιτούς και κομψούς, με τη χρήση των διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων και επιχρισμάτων, τα κεραμικά γυαλιά δίνουν σε ένα τζάκι το κάτι παραπάνω.
Πυράντοχοι αρμέ υαλοπίνακες
Οι πυράντοχοι αρμέ υαλοπίνακες (με σύρμα) αποτελούν μία οικονομική επιλογή πυροπροστασίας για λύσεις όπου δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο πυρασφάλειας βάσει νόμου.