Ανακλαστικοί Υαλοπίνακες

Ανακλαστικοί Ενεργειακοί Υαλοπίνακες
Οι "Ανακλαστικοί Ενεργειακοί Υαλοπίνακες" ελέγχουν αποτελεσματικά την ηλιακή ακτινοβολία. Παράγονται με την επίστρωση μεταλλικών οξειδίων πάνω σε διάφανους ή έγχρωμους υαλοπίνακες.  Η επίστρωση αυτή δίνει τις ιδιότητες για τον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας και την οπτική εμφάνιση του υαλοπίνακα.
Ανακλαστικοί Yαλοπίνακες
Οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες, είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι ώστε να πληρούν δύο αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις:  Αντοχή στη θερμότητα των εσωτερικών χώρων και εξαιρετική εξωτερική εμφάνιση με σκοπό να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα σπίτια και καλύτερες εργασιακές συνθήκες στους εργασιακούς χώρους.
Ανακριτικοί Υαλοπίνακες
Ο ανακριτικός υαλοπίνακας παρακολούθησης ουσιαστικά είναι ένας μονόδρομος καθρέπτης κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού. Εάν το άλλο δωμάτιο είναι πιο σκοτεινό, το γυαλί λειτουργεί ως καθρέπτης στην πλευρά της περιοχής που πρέπει να εποπτεύεται, δίνοντας τη δυνατότητα να δει κάποιος μέσα από το γυαλί μένοντας απαρατήρητος.