Ανιχνευτές Πάχους & Επιστρώσεων Υαλοπινάκων

  • ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ GC3000
Ανιχνευτές Πάχους & Επιστρώσεων Υαλοπινάκων

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ GC3000

Με το μετρητή GC3000 δίδεται η δυνατότητα να μετρηθεί το πάχος ενός εγκατεστημένου υαλοπίνακα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί από το κούφωμα, ακόμα και αν αυτός είναι τριπλός.  Επίσης ανιχνεύει αν υπάρχει επίστρωση Low E και σε ποια θέση βρίσκεται.