Ηχομονωτικοί Υαλοπίνακες

Τρίπλεξ υαλοπίνακες με ακουστικές μεμβράνες
Ο υαλοπίνακας ΤΡΙΠΛΕΞ εξαιτίας του γεγονότος της ύπαρξης της συγκολλητικής μεμβράνης PVB, η οποία είναι εκ φύσεως ελαστική, παρουσιάζει εξαιρετικές ηχοαπορροφητικές ικανότητες.   Έχοντας την ικανότητα να αποσβένει τα φαινόμενα συντονισμού, εξαλείφει το φαινόμενο του «ακουστικού παραθύρου» στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες (1000-2.000 Hz). Έτσι σε πολλές περιπτώσεις η χρήση του υαλοπίνακα ΤΡΙΠΛΕΞ προσφέρει μια άριστη και φθηνή λύση στο πρόβλημα της ηχομόνωσης μια και οι πιο ενοχλητικοί συστηματικοί θόρυβοι, αυτοί της κίνησης των αυτοκινήτων αεροπλάνων και τρένων, περιέχουν σημαντικότατα ποσά ηχητικής ενέργειας στο εν λόγω εύρος συχνοτήτων.