Διάφανοι υαλοπίνακες

Ο Διάφανος Υαλοπίνακας (Clear Float) είναι ο περισσότερο διαδεδομένος τύπος γυαλιού.  Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές εφαρμογές και είναι η βάση για να δημιουργηθούν σχεδόν όλοι οι άλλοι τύποι υαλοπινάκων, π.χ. Πολυστρωματικοί (Laminated), Καθρέπτες, Ενεργειακοί, Ανακλαστικοί, Βαμμένοι, θερμικά σκληρυσμένοι (tempered) κλπ.

Έχουν εξαιρετική ευκρίνεια και η μετάδοση του ορατού φωτός είναι υψηλού επιπέδου.

 

 

Διάφανοι υαλοπίνακες

Διαθέσιμα πάχη:

 • 02mm
 • 03mm
 • 04mm
 • 05mm
 • 06mm
 • 08mm
 • 10mm
 • 12mm
 • 15mm
 • 19mm

Φυσικές ιδιότητες του γυαλιού

Μηχανικές ιδιότητες

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του γυαλιού είναι 2,5 πράγμα που δίνει στο γυαλί μάζα 2,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και χιλιοστό πάχους.

Αντοχή στην σύνθλιψη: Η αντοχή στην σύνθλιψη του γυαλιού είναι εξαιρετικά υψηλή: 1.000 Newton/mm2 ή 1.000 MPa. Αυτό σημαίνει ότι για να θρυμματίσουμε ένα κύβο γυαλιού ενός εκατοστού (1cm), χρειαζόμαστε ένα βάρος 10 τόνων περίπου.

Αντοχή στον εφελκυσμό: Όταν κάμπτεται ένας υαλοπίνακας, έχει την μία του πλευρά υπό σύνθλιψη και την άλλη υπό εφελκυσμό. Αν και η αντίσταση του γυαλιού στην σύνθλιψη είναι πολύ υψηλή, η αντίστασή του στις τάσεις εφελκυσμού, είναι σημαντικά χαμηλότερη.
Η αντίσταση σε θραύση λόγω κάμψης έχει τις εξής τιμές:
40 Newton/mm2 (= 40MPa) για το κοινό γυαλί
120 – 200 Newton/mm2 (= 120MPa) για το «ψημένο» (tempered) γυαλί, ανάλογα με το πάχος του, το τρόχισμα, τις τρύπες, εγκοπές κλπ.

Ελαστικότητα: Το γυαλί είναι ένα τελείως ελαστικό υλικό.  Δεν παρουσιάζει μόνιμη παραμόρφωση, μέχρι να σπάσει. Όμως είναι εύθραυστο και σπάει χωρίς προειδοποίηση εάν εκτεθεί σε υπέρμετρη τάση.

Θερμικά χαρακτηριστικά 

Γραμμική διαστολή: Εκφράζεται από έναν συντελεστή ο οποίος μετράει την έκταση (επιμήκυνση) για μια διαφορά θερμοκρασίας 1oC. Ο συντελεστής αυτός ισχύει σε γενικές γραμμές για θερμοκρασίες από 20 έως 300 oC.
Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του γυαλιού είναι: 
9 X 10-6 m/mk  (= 0,009m)

Παράδειγμα:
Ένα γυαλί μήκους 2 μέτρων (2.000 χιλιοστών), εκτιθέμενο σε μια αύξηση θερμοκρασίας 30 oC θα επιμηκυνθεί κατά:
2 Χ 9 Χ 10-6 Χ 30 =0,54 χιλιοστά (μισό χιλιοστό)


Θερμοαγωγιμότητα & Θερμική τάση: Η θερμοαγωγιμότητα (λ) του γυαλιού είναι μικρή (λ=1,0 W/(m.K) περίπου). Φυσική συνέπεια αυτού, είναι να δημιουργούνται εσωτερικές τάσεις όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία του υαλοπίνακα, μεταξύ ενός τμήματός του και ενός άλλου. (Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα σε υαλοπίνακες solar control και οδηγεί συχνά σε σπάσιμό τους λόγω θερμικού σοκ). 
 

Οι πιο γνωστές εφαρμογές των Διάφανων Υαλοπινάκων είναι σε:

 • Πόρτες & Παράθυρα
 • Βιτρίνες
 • Γυάλινους τοίχους
 • Ντουζιέρες
 • Γυάλινα Ράφια
 • Εσωτερικά Διαχωριστικά 
 • Έπιπλα
 • Οθόνες
 • Σκάλες

Σχετικά Προϊόντα

Έγχρωμοι Υαλοπίνακες
Οι έγχρωμοι υαλοπίνακες έχουν χρωματιστεί κατά την διάρκεια της παραγωγής τους χωρίς να μεταβάλονται τα υπόλοιπα χημικά συστατικά σε σχέση με τον κοινό Λευκό Υαλοπίνακα και χωρίς να μεταβάλονται οι φυσικές του ιδιότητες. Η μόνη διαφορά είναι η μείωση της φωτεινής διαπεροτότητας που επέρχεται με τον χρωματισμό των υαλοπινάκων.
Υπερδιάφανοι υαλοπίνακες
Οι Υπερδιάφανοι Υαλοπίνακες Ultra Clear έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου, δημιουργώντας ένα καταπληκτικό οπτικό αποτέλεσμα.